Usługi

Proponujemy Państwu usługi z zakresu:

Obsługi księgowej:

 • opracowywanie planów kont
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Obsługi płacowej i ZUS:

 • sporządzanie listy płac
 • ewidencja wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej (Płatnik)
 • informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników

Obsługi ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • ewidencja przychodów
 • ewidencja podatku VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego

Obsługi księgi przychodów i rozchodów:

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rejestry VAT
 • deklaracja podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym